1+ months

Account Executive - 184274

Warsaw, IN 46580
  • Job Code
    184274
\u003Cdiv\u003E \u003Cp\u003EDo naszego zespo\u0142u w Warszawie poszukujemy specjalist\u0026oacute;w, dla kt\u0026oacute;rych budowanie relacji z klientem to nie tylko praca, ale r\u0026oacute;wnie\u017C plan na przysz\u0142o\u015B\u0107. Stanowisko pozwala z jednej strony przyswaja\u0107 oraz wykorzystywa\u0107 wiedz\u0119 merytoryczn\u0105 z zakresu kadr i p\u0142ac, a z drugiej strony rozwija\u0107 si\u0119 w budowaniu relacji z Klientem, szeroko rozumianej wsp\u0026oacute;\u0142pracy i dzia\u0142aniach koordynuj\u0105cych.\u003C/p\u003E \u003Cp\u003E\u003Cbr /\u003E\u003Cstrong\u003EDo g\u0142\u0026oacute;wnych zada\u0144 na tym stanowisku b\u0119dzie nale\u017Ca\u0142o:\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E \u003Cul\u003E \u003Cli\u003Ekoordynowanie us\u0142ug kadrowo-p\u0142acowych dla danego Klienta lub grupy Klient\u0026oacute;w ADP,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Eprowadzenie analiz w obszarze kadrowo-p\u0142acowym, ZUS oraz czasu pracy,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Ewsparcie przy naliczaniu p\u0142ac i weryfikacja wynik\u0026oacute;w z Klientem,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Eprzygotowanie dokumentacji (specyfikacji dla nowych rozwi\u0105za\u0144, instrukcji dla u\u017Cytkownika oraz innych dokument\u0026oacute;w dotycz\u0105cych realizowanych proces\u0026oacute;w) we wsp\u0026oacute;\u0142pracy z innymi dzia\u0142ami firmy,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Ewprowadzanie uzgodnionych zmian w parametrach p\u0142acowych lub w bazie danych Klienta (m.in. zak\u0142adanie nowych sk\u0142adnik\u0026oacute;w p\u0142acowych, tworzenie nowych raport\u0026oacute;w),\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Eweryfikacja funkcjonalno\u015Bci aplikacji kadrowo-p\u0142acowej i testowanie nowych rozwi\u0105za\u0144, budowanie partnerskich relacji, rozwi\u0105zywanie problem\u0026oacute;w i sta\u0142a troska o wysoki poziom jako\u015Bci realizowanych us\u0142ug,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Eefektywna wsp\u0026oacute;\u0142praca z pozosta\u0142ymi dzia\u0142ami firmy.\u003C/li\u003E \u003C/ul\u003E \u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EOd kandydat\u0026oacute;w oczekujemy:\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E \u003Cul\u003E \u003Cli\u003Ewiedzy merytorycznej zakresu zagadnie\u0144 kadrowo-p\u0142acowych oraz ch\u0119ci jej rozwijania\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Egotowo\u015Bci do budowania relacji biznesowych z Klientem,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Ebardzo dobrej organizacji zada\u0144 i umiej\u0119tno\u015Bci zarz\u0105dzania czasem,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Eswobody w pracy z pakietem Office (w szczeg\u0026oacute;lno\u015Bci program Excel),\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Eumiej\u0119tno\u015Bci pracy pod presj\u0105 czasu gotowo\u015Bci do sta\u0142ego rozwijania swojej wiedzy i umiej\u0119tno\u015Bci,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Edodotkowym atutem b\u0119dzie dobra znajomo\u015B\u0107 j\u0119zyka angielskiego oraz gotowo\u015B\u0107 do jego codziennego u\u017Cywania\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Ezaanga\u017Cowania, komunikatywno\u015Bci i umiej\u0119tno\u015Bci wsp\u0026oacute;\u0142pracy.\u003C/li\u003E \u003C/ul\u003E \u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EW zamian oferujemy:\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E \u003Cul\u003E \u003Cli\u003Estabilne zatrudnienie w mi\u0119dzynarodowej firmie na podstawie umowy o prac\u0119,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Enowoczesne i komfortowe \u015Brodowisko pracy,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Epe\u0142n\u0105 wyzwa\u0144 prac\u0119 oraz mo\u017Cliwo\u015B\u0107 ci\u0105g\u0142ego rozwoju,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Esta\u0142e wsparcie do\u015Bwiadczonego zespo\u0142u oraz pakiet szkole\u0144 wewn\u0119trznych,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Eopieka mentora podczas okresu wdro\u017Cenia,\u003C/li\u003E \u003Cli\u003Ebenefity i \u015Bwiadczenia pracownicze (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, bony na \u015Bwi\u0119ta, wczasy pod grusz\u0105, owoce w biurze, karta Multisport).\u003C/li\u003E \u003C/ul\u003E \u003Cdiv\u003EInformujemy, ze skontaktujemy si\u0119 jedynie z wybranymi kandydatami.\u003C/div\u003E \u003C/div\u003E \u003CP\u003E\u003C/P\u003E \u003CP\u003EWe\u0027re designing a better way to work, so you can achieve what you\u0027re working for. Consistently named one of the \u0027Most Admired Companies\u0027 by FORTUNE\u00AE Magazine, and recognized by DiversityInc\u00AE as one of the \u0027Top 50 Companies for Diversity,\u0027 ADP works with more than 740,000 organizations across the globe to help their people work smarter, embrace new challenges, and unleash their talent. \u0022Always Designing for People\u0022 means we\u0027re creating platforms that will transform how great work gets done, so together we can unlock a world of opportunity.\u003C/P\u003E \u003CP\u003EAt ADP, we believe that diversity fuels innovation. ADP is committed to equal employment opportunities regardless of race, color, genetic information, creed, religion, sex, sexual orientation, gender identity, lawful alien status, national origin, age, marital status, or protected veteran status. We support an inclusive workplace where associates excel based on personal merit, qualifications, experience, ability, and job performance.\u003C/P\u003E

Categories

Posted: 2019-10-25 Expires: 2019-12-15

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Account Executive - 184274

ADP
Warsaw, IN 46580

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast